Jeugd

Vanaf september 2021, de precieze datum volgt later, worden er terug schaaklessen gegeven voor de jeugd en bij uitbreiding voor al wie eigenlijk wil leren schaken.

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen en antwoorden die de club en de jeugdlessen toelichten. Mocht u nog verdere vragen hebben, dan mag u steeds contact opnemen met Stijn Herreman via stijn.herreman@outlook.be

Deel 1 KRST (Koninklijke Roeselaarse Schaakkring de Torrewachters)

Over de club en haar leden

Hoeveel leden telt KRST?

Momenteel telt de club een 50-tal leden, waarvan er een 30-tal meespelen in het kampioenschap.

Waarom KRST als schaakclub?

In de eerste plaats zijn we een schaakclub waar schakers van alle leeftijden en van alle niveaus, gaande van beginners tot doorwinterde schaakexperten, zich met elkaar kunnen meten. Van oudsher hechten we bij KRST ook heel veel belang aan het sociale aspect. We zijn een echte vriendenclub. Velen blijven dan ook na afloop van de schaaknamiddag plakken om na te kaarten in het café.

Kan ik (als volwassene) schaaklessen of -trainingen volgen?

We organiseren geen lessen op gestructureerde basis voor volwassenen. Op aanvraag kunnen wij wel lessen voorzien. Je kan natuurlijk ook individueel raad vragen bij de meer ervaren schakers van de club. Sommigen hebben ervaring als schaaktrainer en zullen je graag helpen om je schaakniveau op te krikken.

Waar vind ik informatie over het clubgebeuren?

We hebben een eigen clubblad (de Torrewachter) met nieuws over de club (resultaten, partijbesprekingen), schaakartikelen, cartoons, schaakpuzzels enz. Dan is er ook de website waar Peter elke week een blogartikeltje uit de mouw schudt. Tot slot is er ook nog het YouTube-kanaal van Steven, waarin hij partijen van leden bespreekt.

Over de activiteiten van de club

Welke activiteiten organiseert de club voor volwassenen?

Het kloppend hart van de club is het clubkampioenschap op zaterdagnamiddag. Dit loopt van september tot april. Daarnaast organiseren wij jaarlijks nog wat andere activiteiten, zoals een simultaan, een snelschaakkampioenschap en een zomercompetitie. We nemen ook met twee ploegen deel aan de nationale interclubs.

Hoe is het clubkampioenschap georganiseerd?

De deelnemers zijn verdeeld in 2 of 3 reeksen volgens niveau. Je speelt een 20-tal partijen per seizoen volgens een op voorhand vastgelegde kalender.

Wie kan meespelen in het clubkampioenschap?

Iedereen die zich bij de club aansluit, kan meedoen. Instappen kan aan het begin van het seizoen (september), of na nieuwjaar voor de terugronde.

Kunnen kinderen meespelen in het clubkampioenschap op zaterdagnamiddag?

Dit kan zeker. Evenwel is het voor erg jonge kinderen niet evident om tegen volwassenen te spelen met lange bedenktijden. We raden kinderen aan om eerst een tijdje jeugdles te volgen en deel te nemen aan jeugdtornooien alvorens de stap naar het clubkampioenschap en de interclub te zetten.

Hoe gaat de interclub in zijn werk?

De interclubs gaan door op zondagnamiddagen (11 keer per jaar). Dan neemt een ploeg van (afhankelijk van de reeks) 4, 6 of 8 Roeselaarse schakers het op tegen een ploeg van een andere club. De hoogst gekwoteerde van onze club speelt tegen de hoogst gekwoteerde van de andere club, onze tweede hoogst gekwoteerde tegen hun tweede hoogst gekwoteerde, etc.

KRST stelt 2 ploegen op in de interclubs. Onze eerste ploeg speelt in derde nationale en ligt op vinkenslag voor promotie naar tweede nationale. Onze tweede ploeg speelt in 5de klasse.

Zijn er nog tornooien buiten clubverband?

Jazeker, er worden tal van tornooien georganiseerd in alle maten en vormen. We trachten de leden altijd te informeren van de komende tornooien in de regio. Soms gaan we er met een delegatie samen naartoe.

Praktische informatie

Wanneer en wanneer gaan de activiteiten door?

De activiteiten van KRST vinden altijd plaats op zaterdagnamiddag om 14u00 in de zaal boven café Den Arend (Polenplein Roeselare). Buiten de corona-tijden is er op zaterdagnamiddag altijd wel iemand aanwezig in het café om een partijtje te spelen.

De jeugdles gaat door op zaterdagvoormiddag van 10u00 tot 12u00. De data worden op voorhand gecommuniceerd aan de ouders.

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Houders van een Roeselaarse vrijetijdspas betalen de helft van de bijdrage.

Aan de deelnemers aan de lessen vragen we bovenop het lidgeld een bijdrage van 5 euro voor het lesmateriaal (oefenboekjes stappenmethode).

Waarom aansluiten bij de schaakbond?

Dit is noodzakelijk om mee te kunnen spelen aan interclubs en bepaalde tornooien. Wie aangesloten is krijgt ook een elo-rating (dit is een kwotering die de speelsterkte uitdrukt)

De deelnemers aan ons intern clubkampioenschap hoeven zich in hun eerste jaar nog niet aan te sluiten bij de schaakbond. Wij vragen dit wel vanaf het tweede jaar.

Wie reeds via een andere club aangesloten is bij de schaakbond, hoeft uiteraard geen tweede keer lidgeld bij de bond te betalen.

Wie zijn de clubverantwoordelijken?

Steven Keirse (steven.keirse@telenet.be) – voorzitter Bernard Logie (Bernard.Logie@pandora.be) – secretaris en tornooileider Peter Degrieck (peter.degrieck@telenet.be) – redacteur en penningmeester Stijn Herreman (stijn.herreman@outlook.be) – webmaster en jeugdleider

Deel 2 Schaken voor kinderen

Algemeen

Waarom zou ik mijn kind laten schaken?

In een tijd waarin het moeilijker en moeilijker is om kinderen weg te houden van tv- en computerschermen, is het schaakspel een uitstekende manier om het kinderbrein te prikkelen. Uit sommige wetenschappelijke studies zou blijken dat schaken bevorderlijk is voor de schoolprestaties van kinderen.

Welke attitudes kunnen kinderen aanleren via het schaken?

In een schaakpartij moet een kind telkens proberen de verschillende mogelijkheden tegen elkaar af te wegen om te beslissen wat de beste zet is. Ze scherpen hun reken- en concentratievermogen aan, leren gestructureerd denken en beslissingen nemen, ze leren volharding en geduld om een plan uit te voeren, etc. Op jeugdtornooien wordt ook heel veel aandacht geschonken aan fair play.

Wat doen kinderen in een schaakclub?

Bij KRST organiseren wij de jeugdwerking op zaterdagnamiddag van 10u00 tot 12u00. Deze activiteiten bestaat uit twee delen. In het eerste uur krijgen de kinderen les en oefenen ze een bepaald schaakconcept in. In het tweede deel spelen ze partijtjes onder elkaar of met de lesgever

De jeugdles

Hoe krijgen de kinderen les?

KRST gebruikt net zoals de meeste andere clubs in Vlaanderen en Nederland de stappenmethode. Deze methode is een leertraject van beginner tot gevorderde, gestructureerd in 6 stappen. Verdere toelichting vind je op: https://www.stappenmethode.nl/nl/index.php

Wat houdt de les precies in?

Elke les draait rond één thema. De lesgever brengt de kinderen een bepaalde vaardigheid bij en daarna oefenen de kinderen dit in aan de hand van schaakoefeningen uit hun werkboekje.

In stap 1 gaat dit over de beginselen (de loop van de stukken), in stap 2 gaat dit wat verder en leren ze tactische motiefjes, in de volgende stappen gaat dit steeds dieper.

Wanneer kan mijn kind overgaan naar de volgende stap?

Dit is iets wat de lesgevers opvolgen. De stappen zijn ingedeeld volgens niveau (niet volgens leeftijd). Een stap stemt ook niet noodzakelijk overeen met een “leerjaar”. Sommige kinderen hebben 2 à 3 jaar nodig om de stof van één stap te verwerken. Het heeft geen enkele zin om over te gaan naar de volgende stap als je kind de vaardigheden van de vorige stap nog niet voldoende onder de knie heeft.

Moet mijn kind ook buiten de les blijven oefenen?

Vanuit de club verwachten we niet dat je kind buiten de les nog verder met het schaken bezig is. De oefeningen van de stappenmethode lossen we op tijdens de lesvoormiddagen onder het oog en begeleiding van de lesgevers.

Als je kind echter gemotiveerd is om sneller vooruit te gaan, kan je kind altijd bijkomende oefeningen krijgen. De lesgevers van KRST zullen dit met plezier opvolgen.

Competities

Kan mijn kind deelnemen aan tornooien?

Jaarlijks zijn er in Vlaanderen een groot aantal jeugdtornooien. Naast de provinciale en de nationale jeugdkampioenschappen, zijn er jaarlijks een tiental tornooien van het jeugdcriterium met honderden deelnemers van over het ganse land.

Hoe gaan de tornooien in hun werk?

De meeste jeugdtornooien duren één volledige dag van ’s morgens tot ’s avonds. De kinderen spelen meestal 7 of 9 partijen in categorieën volgens leeftijd. We moedigen onze jeugdspelers aan om af en toe eens een tornooi mee te spelen. De heel eigen tornooisfeer onder leeftijdsgenoten zorgt vaak voor een boost in de motivatie.

Merk op dat er vanuit de jeugdtornooien meestal niet in veel toezicht is voorzien vóór en na de wedstrijden. Het is dan ook noodzakelijk dat er een volwassen begeleider bij is. Soms zijn er clubleden bereid om die kinderen mee te nemen en te begeleiden. Anders kan je ook afspreken met andere ouders om toezicht te houden.

Kan mijn kind ook clubkampioenschap of interclub meespelen met de volwassenen?

Dat kan zeker, als je kind er rijp voor is. Weet ook dat deze competities met veel langere bedenktijden gespeeld worden dan jeugdtornooien. Je kind moet al enige maturiteit hebben om hiermee om te gaan.

Wat als mijn kind de lessen leuk vindt, maar liever geen competitie speelt?

Dit is geen probleem. De lessen zijn erop gericht om je kind alle vaardigheden bij te brengen voor competitieschaak, maar wij leggen niemand enige druk op om daarin verder te doen.